piątek, 13 marca 2009

Usunąć "Jelita/DNA" z budynku Wydziału Nauk Społecznych

Gdańsk, 12.03.2009
Wydziałowa Rada Doktorantów
Wydziału Nauk Społecznych UG
e-mail: dokwns@ug.gda.pl
pokój A304 budynek WNS


Do:
Dziekan WNS, prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Do wiadomości:
studenci, pracownicy i doktoranci WNSWNIOSEK

dotyczy: usunięcia instalacji "Jelita/DNA" z budynku Wydziału Nauk Społecznych


W nawiązaniu do sytuacji finansowej Wydziału Nauk Społecznych, chcielibyśmy dowiedzieć się o cel oraz koszty montażu i utrzymania instalacji przypominającej ogromne jelita lub spiralę DNA, która pojawiła się w budynku WNS. Nasze zastrzeżenia budzą:
  • głośny szum "dekoracji", który zakłóca przestrzeń wspólną i uniemożliwia odpoczynek i wymianę myśli;
  • niepotrzebne zużycie energii elektrycznej, co jest sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju, o której mówi się na uniwersytecie (w trakcie zajęć, konferencji i przy składaniu wniosków o finansowanie badań);
  • koszty związane z utrzymaniem nowego-tworu w sytuacji obcinania wydatków na bieżące funkcjonowanie Wydziału (papier, tablice informacyjne, nowe komputery) oraz w kontekście niewypłacania stypendiów doktoranckich;
  • walory estetyczne "rzeźby" Jelita/DNA, która po pierwsze nie koresponduje z przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, co więcej może być interpretowana jako dominacja paradygmatu pozytywistyczno-przyrodniczego. Po drugie, instalacja nie zawiera żadnych wartości artystycznych, jest tandetna (budzi skojarzenia z wystrojem centrów handlowych, sal weselnych, szpitali) i całkowicie nie pasuje do charakteru wnętrza. Po trzecie Jelita/DNA zasłaniają sklepienie budynku uniemożliwiając podziwianie niesamowitej mozaiki stworzonej z krzywizn dachu i odbijającej się w nim rzeczywistości/struktury budynku;
  • brak konsultacji ze społecznością Wydziału przed wprowadzaniem zmian we wspólnej przestrzeni.

W związku z powyższym wnioskujemy o całkowite usunięcie konstrukcji z holu budynku WNS. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że przestrzeń budynku nauk społecznych powinna być otwarta na nowoczesną sztukę. Cieszylibyśmy się widząc w tej przestrzeni czasowe ekspozycje, które prezentowałyby współczesny stan myśli i zróżnicowany obraz świata. Zależy nam, by były to ekspozycje niekłócące się z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc nie wymagające dużego zużycia zasobów naturalnych. Jako doktoranci służymy radą i pomocą przy realizacji tego typu przedsięwzięć.


Z poważaniem
Wydziałowa Rada Doktorantów

Odpowiedź Pani Dziekan:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz