wtorek, 3 marca 2009

Postulaty

Oto postulaty przygotowane na najbliższe spotkanie Rady Doktorantów:

1. Chcemy wykreślenia "może" z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w punkcie, gdzie mowa o stypendiach (art. 200), a tym samym ustanowienia źródła finansowania tych stypendiów z dotacji budżetowej, czyli niech ministerstwo znajdzie pieniądze na stypendia doktoranckie.

2. Domagamy się odprowadzania składek emerytalnych doktorantom na zasadach podobnych jak odprowadzana jest składka zdrowotna. W sytuacji, gdy ktoś nie pracuje na etacie, to wpada w emerytalną próżnię, a za 40 lat za coś będzie trzeba żyć.

3. Zniesienie opłat za studia, czyli o bezpłatne studia zaoczne + głosowanie w Senacie UG przeciwko wszelkim opłatom (jeżeli dotychczas tak się nie działo)

4. Zobowiązanie przedstawicieli doktorantów oraz Władz Uczelni do występowania na rzecz ustanowienia gwarancji utrzymania bezpłatnej edukacji w Europejskim Obszarze Edukacyjnym (European Educational Space)

5. Upowszechnienie wśród doktorantów informacji o Światowym Tygodniu Działań na rzecz Odzyskania Edukacji oraz zebranie informacji o działaniach na poszczególnych wydziałach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz