poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Nowopowstałe Koło Doktoranckie organizuje warsztaty!


Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur Na Styku, Kampania Przeciwko Homofobii Trójmiasto oraz portal MultiKulti serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów antydyskryminacyjnych „Uwolnij stereotyp”, które odbędą się w dniach 27-30 kwietnia 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, które/rzy chcą dowiedzieć się czym są wykluczenie, stereotypizacja oraz nauczyć się w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne oraz niepełnosprawność. Proponujemy cztery warsztaty, podzielone tematycznie:

27 kwietnia 2009 – Ani mądrzy, ani piękni, ani bogaci… - Uczestnicy i uczestniczki zaproszone zostaną do refleksji nad spontanicznym postrzeganiem, klasyfikowaniem oraz stosowaniem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością, a także do zastanowienia się nad sposobami przeciwdziałania tym zjawiskom.

28 kwietnia 2009 – Etno-refleksje – warsztat dotyczący dyskryminacji na tle pochodzenia etnicznego. Celem warsztatu będzie wskazanie na dyskryminację przejawiającą się w codziennym życiu, w mediach, zawartą w stereotypach i kliszach językowych.

29 kwietnia 2009 – Bo oni/one już tak mają – magia stereotypów a homofobia – uczestniczki i uczestnicy tego warsztatu będą mieli możliwość zaobserwować mechanizmy stojące za uprzedzeniami, poznać ich skutki, a także wczuć się w sytuację osób dyskryminowanych.

30 kwietnia 2009- Genderowe wariancje znaczeń – przedmiotem warsztatu będzie dyskryminacja ze względu na płeć oraz próba spojrzenia na nią z różnych perspektyw.

Wszystkie warsztaty odbędą się w godzinach 15.00-18.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4.

Informacje i zapisy: warsztaty.zapisy@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2009 r.

Osoby zaproszone do udziału w warsztatach zostaną poinformowane o tym drogą mejlową.

niedziela, 19 kwietnia 2009

Reforma edukacji

Dnia 22.04.2009 (środa)

o godz. 18:00

w sali nr A310, budynku WNS

odbędzie się

DYSKUSJA

poświęcona

PLANOWANEJ REFORMIE EDUKACJI WYŻSZEJ

serdecznie zapraszamy!

Płot chroni, dzieli czy więzi?Debata na temat
przestrzeni miejskiej i edukacyjnej

piątek, 24 kwietnia, godz. 17.00
budynek Wydziału Nauk Społecznych
sala S209

Doktoranci Wydziału Nauk Społecznych

Zapraszają
okolicznych mieszkańców, studentów, absolwentów, pracowników Uniwersytetu
oraz wszystkich innych zainteresowanych problemami przestrzeni.

sobota, 4 kwietnia 2009

Warunki pokoju i pracy trudne do zniesienia

Gdańsk dn. 02.04.2009 r.

Rada Samorządu Doktorantów

Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu GdańskiegoAdministracja Budynku Wydziału

Nauk Społecznych UGProśba


Niniejszym, w imieniu osób które reprezentuję zwracam się z prośbą o pomoc przy rozwiązaniu następujących kwestii:

- doktoranci/doktorantki Wydziału Nauk Społecznych otrzymali do swojej dyspozycji pokój A304, niestety w pokoju tym nie ma możliwości otwarcia okna, co z każdym dniem (cieplejsze dni) jest odczuwane przez nas coraz dotkliwiej. W związku z tym prosimy o wstawienie otwierającego się okna, a do tego czasu założenie rolet/żaluzji.

- udostępnienia gabloty w której Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych oraz uczestnicy/uczestniczki studiów doktoranckich realizowanych na naszym wydziale mogliby wywieszać ogłoszenia/ulotki związane z działalnością organu lub poszczególnych członków samorządu doktorantów. W tej chwili do tych celów wykorzystywana jest przestrzeń drzwi, która ani nie jest miejscem do tego przeznaczonym, ani nie wpływa na estetykę budynku.

- w miarę naszych możliwości dbamy o czystość i porządek w pokoju A304, np. ścierając kurz czy zmywając naczynia z których korzystamy, niemniej nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, nie posiadamy odpowiedniego zaplecza oraz środków czystości aby pokój posprzątać czy wynieść śmieci. Prosimy o uwzględnienie pokoju A304 w grafiku sprzątania.

Proszę również o wyjaśnienie, czy jest możliwość wstawienia do pokoju A304 małej lodówki, która byłaby zakupiona oraz wykorzystywana przez użytkowników pokoju, jakie formalności z tym związane musielibyśmy wypełnić?


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów

Wydziału Nauk Społecznych

Mgr Magdalena Chruściel