poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Nowopowstałe Koło Doktoranckie organizuje warsztaty!


Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur Na Styku, Kampania Przeciwko Homofobii Trójmiasto oraz portal MultiKulti serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów antydyskryminacyjnych „Uwolnij stereotyp”, które odbędą się w dniach 27-30 kwietnia 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, które/rzy chcą dowiedzieć się czym są wykluczenie, stereotypizacja oraz nauczyć się w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne oraz niepełnosprawność. Proponujemy cztery warsztaty, podzielone tematycznie:

27 kwietnia 2009 – Ani mądrzy, ani piękni, ani bogaci… - Uczestnicy i uczestniczki zaproszone zostaną do refleksji nad spontanicznym postrzeganiem, klasyfikowaniem oraz stosowaniem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością, a także do zastanowienia się nad sposobami przeciwdziałania tym zjawiskom.

28 kwietnia 2009 – Etno-refleksje – warsztat dotyczący dyskryminacji na tle pochodzenia etnicznego. Celem warsztatu będzie wskazanie na dyskryminację przejawiającą się w codziennym życiu, w mediach, zawartą w stereotypach i kliszach językowych.

29 kwietnia 2009 – Bo oni/one już tak mają – magia stereotypów a homofobia – uczestniczki i uczestnicy tego warsztatu będą mieli możliwość zaobserwować mechanizmy stojące za uprzedzeniami, poznać ich skutki, a także wczuć się w sytuację osób dyskryminowanych.

30 kwietnia 2009- Genderowe wariancje znaczeń – przedmiotem warsztatu będzie dyskryminacja ze względu na płeć oraz próba spojrzenia na nią z różnych perspektyw.

Wszystkie warsztaty odbędą się w godzinach 15.00-18.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4.

Informacje i zapisy: warsztaty.zapisy@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2009 r.

Osoby zaproszone do udziału w warsztatach zostaną poinformowane o tym drogą mejlową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz