piątek, 27 lutego 2009

Wniosek racjonalizatorski nr 1

Gdańsk, 26.01.2009


Rada Samorządu Doktorantów
Wydziału Nauk Społecznych


Prorektor ds. Kształcenia
Prof. UG, dr hab. Maria Mendel
WNIOSEK RACJONALIZATORSKI NR 1


Dotyczy: propozycja drogi dochodzenia do rozwiązania problemu wypłacania na Wydziale Nauk Społecznych stypendiów doktoranckich, o których mowa w Ustawie o szkolnictwie wyższym.


Doktoranckie Stypendia Przechodnie – stypendia doktoranckie wypłacane doktorantom regularnie co kilka miesięcy. Częstotliwość wypłat zwiększałaby się wraz z poprawą sytuacji finansowej Uczelni, a w szczególności Wydziału Nauk Społecznych. Zasady ustalania kolejności wypłat opisane zostałyby w odpowiednim regulaminie.

Uzasadnienie: Stypendia, których funkcja pokrywałaby się z dodatkiem motywacyjnym w postaci stypendium naukowego, uprzywilejowywałaby tych, którzy dostaliby je w pierwszej kolejności. Finansowe wsparcie pozwala, a na ogół dopiero umożliwia, doktorantom zajmowanie się pracą naukową, co zwiększa ich szanse na kolejne stypendia, ponieważ pozytywnie odbija się na ich osiągnięciach naukowych.

Warunki brzegowe:
Oto treść pisma jakie złożyliśmy po wstępnych rozmowach z Panią Prorektor:
  • Minimalna wysokość stypendium wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich: nie może być niższa niż 60% wynagrodzenia zasadniczego asystenta.
  • Ilość doktorantów WNSu na studiach dziennych: ok. 50 osób  • Oto odpowiedź Pani Dziekan:

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz